สิทธิ์การใช้งาน
My Thai TV คือ แพลตฟร์อมดูสดแบบพรีเมี่ยมที่ให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการดูสด ไปกับ8ช่องทีวีของไทย
แผนการสมัครสมาชิก
 • แพ็คเกจสิทธิ์การใช้งานรายเดือน (1เดือน )
  สามารถใช้ได้ทุกบริการ!
  สามารถยกเลิกได้ตลอด
  สิทธิพิเศษสำหรับรายเดือน (1เดือน )
  กรณีสมัครครั้งแรก ฟรี 1เดือน
  แพ็คเกจสิทธิ์การใช้งานรายเดือน (1เดือน )
  กรณีสมัครครั้งแรก ฟรี 1เดือน
  6,600วอน
  * ชำระเงินอัตโนมัติทุกเดือน
 • แพ็คเกจสิทธิ์การใช้งานสำหรับ1ปี
  สามารถใช้ได้ทุกบริการ!
  ใช้ฟรี 2เดือนในกรณีสมัครครั้งแรก
  ฟรี 2 เดือน
  แพ็คเกจสิทธิ์การใช้งานสำหรับ1ปี ฟรี 2 เดือน
  79,200วอน
  66,000วอน
  *ชำระเงินล่วงหน้า
ข้อระวังในการใช้บริการ
บริการนี้เป็นบริการสำหรับภายในประเทศ ไม่สามารถรับชมจากต่างประเทศได้
แพ็คเกจการใช้งานทั้งหมดยังไม่รวม VAT
• สำหรับการใช้บริการแบบรายเดือน จะทำการชำระค่าบริการอัตโนมัติทุกเดือนตามวันที่สมัคร
• สำหรับการใช้บริการรายปี จะไม่หักค่าบริการโดยอัตโนมัติ แต่ชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมดเพียงครั้งเดียว
• กรณียกเลิกการชำระค่าบริการแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าได้ก่อนถึงวันชำระค่าบริการ 1วัน. กรณีทำการยกเลิกการชำระเงิน สามารถทำได้ในวันเดียวกันกับวันที่ชำระเงิน
• กรณีไม่ต้องการชำระเงินในเดือนถัดไป สามารถตั้งค่ายกเลิกได้ล่วงหน้า
• กรณียกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการต้องทำการยกเลิกผ่านศูนย์บริการลูกค้าด้วยตนเอง